[ Català - Castellano ]

Sistemes de depuració > Depuració natural

 
Depuració natural

Més informació a CONSULTORIA I PROJECTES del menú lateral.

Descripció
Descripció
Les tècniques de depuració amb aiguamolls artificials es basen en la depuració de les aigües negres o residuals mitjançant ecosistemes nascuts a partir de plantacions d’espècies de ribera (helòfits) en zones saturades d’aigua. L’aigua sortint del procés pot ser vessada al riu o reutilitzada com a aigua gris per a reg i neteja.

La depuració amb aiguamolls artificials és una alternativa eficient, contrastada i de baix cost de manteniment enfront els sistemes tradicionals. Especialment recomanat per a vivendes unifamiliars, cases de colònies, masies i cases de turisme rural, amb difícil accés a la xarxa de sanejament. També es recomana per a àrees de serveis, oficines, edificis públics, petits nuclis urbans i/o municipis.

A més, aporten un valor afegit des de el punt de vista ambiental i paisatgístic, afavorint la integració en l’entorn i la naturalització de l’espai. Entre les espècies més comuns per als aiguamolls artificials es troben preferentment el Canyís (Phragmites australis) o en menor mesura la boga (Typha).

Contacta amb nosaltres per conèixer els nostres serveis.
Avantatges
Avantatges
Avantatges de la depuració natural:

- Simplicitat de funcionament.

- Baix cost d'explotació.

- Manteniment mínim anual.

- Mínima despesa energètica ja que no hi ha bombatges, recirculacions, etc.

- Rendiment immediat post-instal·lació.

- Fàcil integració al medi ambient, recreant un hàbitat humit d'alta biodiversitat: aus, invertebrats, amfibis, etc.

- Permet el desenvolupament d´activitats d´educació científica i ambiental per als visitants.

- Millora de la qualitat paisatgística.

- Control d'olors.
Distribuïdors oficials a Espanya i Portugal de:

North American Green Maibach

AQUANEA C/ Terra Alta, 51 Polígon Industrial Can Carner - 08211 Castellar del Vallès (Barcelona) Tel. 93 730 09 96 Fax 93 714 39 08
 
Avís legal i sistema de protecció de dades