[ Català - Castellano ]

LA BIOENGINYERIA

Projectes de Bioenginyeria Projectes de Bioenginyeria Projectes de Bioenginyeria

La bioenginyeria és una disciplina constructiva basada en la fusió pràctica de coneixements de la biologia i la pròpia enginyeria, que persegueix objectius tècnics, ecològics, paisatgístics i econòmics, i utilitza les plantes vives i els seus múltiples rendiments juntament amb materials derivats de les mateixes, aprofitant la topografia, el sòl i el microclima existents.En relació als materials, es pot classificar en enginyeria naturalística (tècniques que utilitzen material viu i matèries primàries com troncs, pedres, terra, etc) i enginyeria biofísica (tècniques que utilitzen material viu i productes elaborats, com mantes, geomalles, etc) .

En aquestes tècniques de baix impacte ambiental, els éssers que realitzen el treball són les plantes, així doncs als seus objectius estructurals se li sumen també avantatges ambientals. La bioenginyeria es pot utilitzar en l'estabilització de talussos, restauració de cursos d'aigua o aiguamolls, per controlar l'erosió o recuperar espais degradats. Aplicada a espais fluvials o zones humides, es treballa amb hidròfils i macròfits, sempre amb espècies autòctones, que milloren la qualitat de les aigües i proporcionen un hàbitat adequat per als bacteris que realitzen la descomposició de la matèria orgànica.

La bioenginyeria pot substituir l'enginyeria clàssica en determinats casos i també pot ser un element complementari en intervencions d'enginyeria convencional.
Distribuïdors oficials a Espanya i Portugal de:

North American Green Maibach

AQUANEA C/ Terra Alta, 51 Polígon Industrial Can Carner - 08211 Castellar del Vallès (Barcelona) Tel. 93 730 09 96 Fax 93 714 39 08
 
Avís legal i sistema de protecció de dades