AVÍS LEGAL
Política de privacitat · Sistema de protecció de dades
 1. Aquanea, S.L. informa als usuaris que respecta la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals, la privacitat dels usuaris i el secret i seguretat de les dades personals, adoptant per a això les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, mal ús, alteració , accés no autoritzat i robatori de les dades personals facilitades, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades i els riscos als quals estan exposats. Per a això Aquanea, S.L. tractarà les dades de conformitat amb els principis de qualitat exigits per la Llei 15/1.999, de 13 de desembre de Protecció de Dades (LOPD), de forma confidencial i amb les mesures de seguretat exigides pel Reglament de desenvolupament de la citada Llei, aprovat pel Reial Decret 1720/2007, de 21 de Desembre.

  A partir del dia 25/05/2018 les seves dades seran tractades segons el que disposa el REGLAMENT (UE) 2016/679 del PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27/04/2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.

 2. Les dades de caràcter personal que es facilitin a la secció "contacte" de la web quedaran registrades en un fitxer de Aquanea, S.L. degudament declarat i inscrit en el Registre General de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, amb la finalitat de dur a terme la prestació de serveis oferts, així com una oferta de productes i serveis personalitzats, millorar la relació comercial i gestionar les peticions realitzades per els nostres clients. El simple fet d'enviar un missatge per part de l'usuari incloent dades de caràcter personal a Aquanea, S.L. significarà el consentiment per a la seva incorporació al fitxer i el seu tractament.

  Les seves dades es conservaran durant el temps necessari per al compliment de les seves obligacions legals. De no ser necessàries, s'eliminaran en un termini de 12 mesos.

  Es recorda a l'usuari de la pàgina web que hi ha la possibilitat de presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

 3. L'usuari podrà revocar el consentiment prestat, sense que tingui efectes retroactius, i exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició, limitació al tractament i portabilitat dirigint-se a Aquanea, S.L. c/ Terra Alta, 51 Castellar del Vallès 08211.

 4. L'usuari garanteix que les dades personals facilitades a Aquanea, S.L. són veraces i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació de les mateixes perquè, en tot moment responguin a la seva situació actual. Si té qualsevol dubte o comentari sobre la forma en què Aquanea, S.L. utilitza les dades dels seus usuaris, escriviu-nos a Aquanea, S.L. c/ Terra Alta, 51 Castellar del Vallès 08211.

 5. Utilització de "cookies". El procés de navegació d'un usuari a www.aquanea.com, igual que en qualsevol altre lloc web, deixa com a rastre l'adreça IP que en aquella sessió li ha estat assignada pel seu proveïdor d'accés. El Registre d'aquesta adreça IP serveix només per a fins exclusivament interns, com són les estadístiques d'accés a aquest lloc web. L'adreça IP per a un mateix usuari és diferent d'una connexió a Internet a una altra, de manera que no és possible deduir cap "hàbit" de navegació a través de les pàgines de Aquanea, S.L. per un determinat usuari. Les cookies utilitzades no poden llegir els arxius galeta creats per altres proveïdors o llocs web. L'usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat a la pantalla de la recepció de cookies al seu disc dur. Si us plau, consulti les instruccions i manuals del seu navegador per ampliar aquesta informació. Per utilitzar la pàgina web www.aquanea.com no resulta necessari que l'usuari permeti la instal·lació de les cookies enviades per Aquanea, S.L.

  Sempre que no hagi activat l'opció que impedeix la instal·lació de cookies al seu disc dur, vosté pot explorar el seu disc dur seguint el manual d'instruccions i ajuda del sistema operatiu (normalment, en sistemes operatius de Windows haurà de consultar la carpeta "C" o la unitat de disc corresponent/Windows/cookies) per a conèixer amb més detall cada servidor des d'on s'envien les cookies.Drets de Propietat Intel·lectual

Tots els continguts del lloc Web www.aquanea.com (incloent imatges i fotografies, dibuixos, gràfics i arxius de text) són propietat d'Aquanea, S.L. o dels proveïdors de continguts, havent estat, en aquest últim cas, objecte de cessió per part dels mateixos, i estan protegits per les normes nacionals o internacionals de propietat intel·lectual.

La recopilació, disseny, ordenació i muntatge de tot el contingut del lloc Web és propietat exclusiva de Aquanea, S.L. i es troba protegida per les normes nacionals i internacionals de propietat industrial i intel·lectual.

El contingut del Web no pot ser objecte de modificació, còpia, transformació, alteració, reproducció, adaptació o traducció per part de tercers, sense l'expressa autorització per part del titular de l'esmentat contingut. La posada a disposició dels texts, dades, dibuixos i fotografies no implica, en cap cas, la cessió de la seva titularitat o la concessió d'un dret d'explotació, reproducció, difusió, transformació, distribució, o transmissió al seu favor, diferent del dret d'ús que comporta la utilització legítima del Web.
Distribuïdors oficials a Espanya i Portugal de:

North American Green Maibach

AQUANEA C/ Terra Alta, 51 Polígon Industrial Can Carner - 08211 Castellar del Vallès (Barcelona) Tel. 93 730 09 96 Fax 93 714 39 08
Avís legal i sistema de protecció de dades